نكات و مشخصات فنی و الزامات تأسیسات الكتریكی پروژه
 
تهیه و گردآوری توسط مهندسان طرح و ساخت پایدار
 
1- كلیه كارهای تأسیسات الكتریكی ساختمان باید بر اساس موارد مندرج در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه اجرا گردد .
2- قبل از تهیه هر نوع كالا و تجهیزات مورد نیاز بایستی قبلاً نمونه ارسال وبه تأیید دستگاه نظارتی برسد.
3- لوله كشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره 13.5 Pg برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .
4- لوله كشی سیستم های پریز برق و تلفن باید از كف انجام گیرد و باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه كشی كرد.
5- لوله كشی هایی كه در سقف كاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترك و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد .
6- از لوله های خرطومی پلاستیكی فقط برای انجام سیم كشی روی دیوار می توان استفاده كرد.
7- كلیه كلید ها باید سیم فاز را قطع كنند و نباید در مسیر سیم نول قرار بگیرند .
8-ارتفاع نصب كلیه كلیدها 120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .
9-ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر از كف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . )   120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .
10- چراغ های دیواری 60  سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .
11- سیم مصرفی برای كلیه سیستم ها باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول كارخانجات معتبر باشد
12- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید كنتور برق در نزدیكترین محل به تیر برق نصب شود .
13- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید هر یك از مصرف كننده های پر قدرت (كولر- فریزرو . . .) از مسیر جداگانه ای تغذیه شوند .
14-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می باشند و باید به   گونه ای ساخته شوند كه حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد .
15- بدنه تابلوهای برق از ورق 1.5میلیمتر با رنگ كوره ای مناسب پخته شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیكی و پلاك مناسب مجهز شود .
16- هنگام خواباندن لوله ها و سیم كشی و اجرای سیستم اتصال زمین (ارتینگ) می بایست به تأیید مهندس ناظر برسند و تأییدیه دریافت نمایند .
17- مقطع كابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3*10 میلیمتر مربع را دارا باشند.
18- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.
19- ارتفاع نصب زنگ اعلان حریق و جعبه تقسیم های تلفن ، صوتی و اعلان حریق cm 240  سانتیمتراز كف تمام شده می باشد.
20- ارتفاع نصب لبه ی بالایی تابلو برق CM 160 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد.
21- شینه نول تابلوی اصلی MDP توسط سیم لخت مسی نمره  25میلیمتر مربع باید به چاه ارت متصل گردد.
22- سیم تغذیه ورودی اصلی واحد ها از نوع افشان و دارای  حد اقل مقطع  6میلیمتر مربع بوده و از داخل لوله هدایت شوند.
23- سیم های مدارهای روشنایی از نوع افشان با حداقل مقطع 1.5میلیمتر مربع و سیم های پریزها و كولر از نوع افشان و با حداقل مقطع  2.5میلیمتر مربع باشند و مدار كولر با كلید مینیاتوری 16آمپر حفاظت گردد.
24- سیم های خط تلفن2*0.6میلیمتر مربع و سیم آنتن ازنوع هم مركز (كابل كواكسیال)Ω  75اهمی باشد  .
25- سیم هایی كه در زمین (كف)كشیده می شوند باید به صورت كابل بوده و در درون لوله انجام شوند.
26- به منظور جلوگیری از خطرات جانی و مالی بعد از سفت كاری ساختمان باید نسبت به اخذ انشعاب كنتور برق اقدام شود و به هیچ وجه نباید از انشعاب های غیر مجاز استفاده شود كه در صورت مشاهده مراتب به مراجع ذیصلاح اطلاع داده می شود.
27- كلیه قسمت های فلزی تابلوهای توزیع فرعی ، سینی های كابل ، اسكلت فلزی ساختمان و . . . باید به سیستم اتصال زمین متصل گردند.
28- چاه ارت باید با یك رشته سیم مسی روكشدار نمره25mm میلیمتر مربع به شینه ارت تابلوی كنتور وصل گردد.
29- اتصال سیم ها به شینه ها (شمش های مسی تابلو) و مصرف كننده های دیگر فقط به وسیله پیچ و مهره مجاز است.
30- رنگ تابلوها باید از نوع پودری الكترواستاتیك بوده و حد اقل تا دمای 180 درجه سانتیگراد پخته شوند.
31- كلیه تابلو های برق بایستی دارای شمش نول و ارت جداگانه بوده و شمش ارت آن به زمین اتصال یابد.
32- سطح مقطع شمش نول حداقل نصف سطح مقطع فاز بوده و سطح مقطع شمش ارت و نول یكی باشند.
33- كلیه ترمینال ها و سر سیم ها باید دارای شماره بوده و كلیه المان ها پلاك نویسی گردند.
34- كلیه پیچ و مهره های استفاده شده در تابلوها باید از نوع گالوانیزه باشند.
35- جهت كابل های ورودی وخروجی باید محل بست كابل در نظر گرفته شود و شمش كشی مناسب جهت تسهیل سر كابل بندی انجام پذیرد.
36- برای تامین ارت حفاظتی باید یك حلقه چاه تا عمق زمین مرطوب ( سه متر ) حفاری گردد.لازم به ذكر است مقاومت سیستم اتصال زمین می بایست كم تر ازΩ  2اهم باشد كه جزییات ‍یك نمونه چاه ارت نمایش داده شده است.
37- در كلیه ساختمان های پنج طبقه و بیشتر نصب سیستم اعلان حریق و آسانسور الزامی است.
38- برای راه اندازی آسانسور انشعاب برق سه فاز الزامی است.
39- آسانسور باید توسط مؤسسه استاندارد تحویل گرفته شود.
40- كلیه افرادی كه جهت انجام سیم كشی-كابل كشی و اجرای تاسیسات الكتریكی استخدام می شوند باید صلاحیت علمی و تجربی آنها به تایید مهندس ناظر برسد.
 
- لازم به ذكر است كه در صورت اجرای موارد فوق بدون هماهنگی با مهندس ناظركه باعث بروز هر گونه مشكل و تخلف اجرایی گردد مهندس ناظر هیچ گونه مسئولیتی را در آن خصوص بر عهده نخواهد داشت.
 
 
 
 
 
 
 
کلید ها وپریزها
کلید ها روشنایی در سیستم برق تکفاز 220 ولت ؛باید حداقل 250 و10 آمپر باشد جریان نامی کلید ها باید با توجه به نوع باری که قطع ووصل می شود،برابر یا بزرگتر از مقدار جریان مصرف باشد. جریان نامی کلید ها برای بار های دارای ضریب قدرت واحد مانند لامپ های رشته ای برابر جریان مصرف انتخاب می شود. جریان ها نامی کلید ها برای بارهای سلفی مانند موتور 25/1 برابر جریان مصرف انتخاب می شود. جریان های نامی کلید ها برای بارهای دارای ضریب قدرت خازنی ومواردی مانند لامپهای گازی با مخزن تصحیح ضریب قدرت وموتورهای دارای خازن های راه انداز 2 برابر جریان مصرف می باشند. پریز ها وپلاگ های صنعتی ،معمولا به اشکال سه قطبی (فاز،خنثی،وزمین)،چهار قطبی (سه فاز زمین)،وپنج قطبی(فاز،خنثی،وزمین)،ودر ولتاژ50 تا 750ولت وآمپراژهای 16تا 400 آمپر ساخته می شود برق در ولتاژ220 ولت ،پریزباید حداقل 50 2ولت 16 آمپر وبا اتصال زمین باشد.در برق سه فاز 380 ولت پریز باید حداقل 500 ولت،16 آمپر با اتصال زمین باشد. در برق تکفاز 110 ولت پریزها ممکن است برحسب مورد از نوع با اتصال زمین ویا بدون اتصال زمین باشد. در مواردی که از سیستم برق 60 ولت وولتاژهای پایینتر استفاده می شود باید از پریزهای مخصوص بدون اتصال زمین استفاده شود.پریزهایی که در کف نصب می شوند باید مجهز به درپوش مخصوص بوده وشکنده نباشند این گونه پریز ها باید برای مکانهای خشک از نوع معمولی ،برای مناطق مرطوب یا خارج از ساختمانها از نوع حفاظت شده در برابر رطوبت ونفوذ آب  وبرای مخاطره آمیز بر حسب مورد ازانواع ضد افجار انتخاب شود.
2- سیستم سیم کشی مدار وتعداد پریزها  
برای سیم کشی مدار پریز ها از دونوع سیستم شعاعی وحلقوی یا رینگ استفاده می شود. درسیستم شعاعی ،باید هادی برق دار از فیوز حفاظتی مداربه کنتاکت فاز های هادی نول به کنتاکت نول وسیم زمین هریک از پریزها مانند شکل (1) متصل شود.
 
 
 
حفاظت مدار های این گونه پریزها به وسیله کلید های مینیاتوری باظرفیت مناسب وبا توجه به این نکته که ظرفیت بارکلید نباید از ظرفیت سیم یا کابل مربوطه تجاوز کند،تامین میشود .در سیستم حلقوی یا رینگ ،باید هر دو سر اتصال هادی برقدار به ترمینال فیوز حفاظتی 30 آمپر ،هردو سرهادی خنثی به ترمینال نول وهردوسر اتصال از زمین به ترمینال سیستم مانند شکل (2) متصل شود.(شکل 2)
 
 
 
 
 
 
در سیستم حلقوی سطح مقطع سیم های مورد استفاده ،باید حداقل 5/2 میلیمتر مربع باشد.هریک از مدارهای فرعی رینگ،که در محلهای مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد نباید سطحی بیش از وسایل برقی از قبیل: یخچال،فریز،ماشین لباس شویی ومانند آن باید یک پریز با مدار جداگانه در نظر گرفته شود وحداکثر فاصله آن ازیک متر تجاوز نکند. همچنین پریزهای مخصوص کارهای صنعتی مانند دریل رومیزی ،سنگ سمباده،دستگاه جوش .مانند آن باید دارای مدار جداگانه بوده وبرای تحمل بار مشخص شده به طور مداوم ظرفیت کافی داشته باشد. این گونه پریزها باید در پوش مخصوص ومناسب مجهز بوده ودر صورت امکان از نوع چدنی قفل شو باشد.
اصول وروشهای نصب کلید وپریز
 
کلید ها اصولا باید سیم فاز مدار را قطع ووصل کند مگر در مواردی که از کلیددوپل برای قطع ووصل فاز ونول مدار استفاده شود ویا کلید های سه فازوخنثی که سیم نول نیز به کلید آورده می شود.در این گونه موارد ساختمان کلید باید به گونه ای باشد که هادی خنثی (نول) قبل از وصل شدن هادیهای فاز قطع نشود همچنین در هنگام وصل نیز هادی خنثی باید قبل از وصل شدن هادی های فلز یا همزمان با آن وصل می شود.
در موردی که ازهادی خنثی به عنوان هادی حفاظتی نیز استفاده می شود،هادی خنثی باید پیوسته بوده وهیچگاه توسط کلید قطع نشود. کلید های که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید در یک طرف قفل در قرار می گیرد. فاصله نزدیکترین لبه در پوش این گونه کلیدها از چارچوب باید از 10 سانتیمتر کمتر واز 30 سانتیمتر بیشتر نباشد. کلیدها باید طوری تعبیه شوند که رو به پایین روشن وروبه بالا خاموش باشد. در مواردی که از کلید های چند فاز استفاده می شود. باید نوع هریک از فازها با نصب علامت ویژه در یک زیر آن مشخص شود. وعبارت خطر 380 ولت نیز در زیر روکش کلید قید گردد. در پریزهای تکفاز،اتصال سیمهای به کانال های پریز باید تربیتی انجام می شود که سیم فاز از سمت راست وسیم نول سمت چپ فردی که روبروی پریز قرار می گیرد نصب می شود.در اتاق های  ساختمانهای مسکونی پریزهای برق باید به گونه ای  نصب می شود که درهر دیوار فاصله های بین محل نصب پریز ها ودر هر نقطه ای به موازت فصل مشترک دیوار وکف (خط کف) از دو متر تجاوز نکند.؟
پریز های سه فاز باید برحسب مورد با چها شاخه یا پنج شاخه مربوطه همراه باشنددر سیستم لوله کشی توکار لوازم برقی ازقبیل کلید، پریز، دیمر،زنگ فشاری وغیره باید از نوع توکار ودر سیستم لوله کشی روکاز از نوع روکار انتخاب ونصب شود.این گونه لوازم باید به طور کاملا مستقل روی دیواراسقرار یابد وبه لوله های برق مجاور آن اتکاداده نشود. لوازم برقی همچون کلید،پریز ومانندآن که در محیطهای ترو مرطوب وخارج ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد.
v    برای محیط های مرطوب IP44
v    برای محیطهای ترووخارج ساختمانها IP45   
در هریک از موارد فوق الذکر محل ورود کابل به داخل کلید وپریز باید روبه پایین قرار گرفته وبا گلند کاملا آب بندی شود. اتصالات سیستم لوله کشی شامل جعبه های زیر کلید پریز وتقسیم لوله ها،تابلوهای برق پایه های کلید وپریزهای وامثال آن باید کاملا پیچ شده باشد با اتصال زمین را به نحو مطلوب تامین کند از طرفی روش بستن کلید وپریز ومانند آن به جعبه زیر آن باید بوسیله پیچ باشد ونحو اتصال به جعبه باید بوسیله بوش برنجی انجام می شود.جعبه زیر کلید وپریز ولوازم مشابه باید از نظر جنس برای کاربرد مورد نظرمناسب باشند.این گونه جعبه های باید  بگونه ای نصب شود که بدون در نظر گرفتن اتصال آن به لوله مستقلا محکم شوند وسطوح در پوش کلید وپریز توکار باید همسطح اندود آجری دیوار باشد .در حمام ومکانهای مانند آن،نصب هرگونه کلید،پریز یا وسیله برقی دیگر در محدوده قابل دسترسی توسط استفاده کننده از دوش ممنوع است. محوطه قابل دسترسی در امتداد عمودی از کف حمام تا ارتفاع 225 سانتمتر ودر جهت افقی از لبه وان یا زیر دوشی تا فاصله 60 سانتیمتر را شامل می شود.
 
 
 
1- ارتفاع نصب کلید ها
ارتفاع نصب  کلید های روشنایی برای اتاق های مسکونی ،اداری ،آشپزخانه اماکن صنعتی ومانند آن 110 سانتی متر از کف تمام شده است.ارتفاع نصب کلید های روشنایی برای اتاق عمل ،زایمان ،شکسته بندی وفضای های مشابه،در صورتی که از نوع ضد انفجار نباشد155 سانتیمتر از کف تمام شده است.ارتفاع نصب کلید راه انداز موتور 120 سانتیمتر از کف تمام شده  می باشد.ارتفاع نصب کلید کنترل هواکش120 سانتی متر از کف تمام شده است.
2- ارتفاع نصب پریزها
ارتفاع نصب پریزهای برق 30سانتیمتر ازکف تمام شده است. ارتفاع نصب پریزهای برق کهدر آشپزخانه ،موتور خانه،تعمیرگاه وگاراژنصب می شود 110 سانتیمتر ازکف تمام شده می باشد.ارتفاع نصب پریزهای تلفن 30سانتی متر از کف تمام شده می باشد.ارتفاع نصب پریزهای آنتن تلویزیون 30سانتیمتر ازکف تمام شده است.زنگ فشاری در صورتی که در کنار پریز قرار گیرد30 سانتیمتر از کف تمام شده وچنانچه در جنب کلید قرار گیرد110 سانتیمتر از کف تمام شده نصب می شود. کلید وپریز وامثال آن در اتاق های عمل،زایمان،شکسته بندی،بیهوشی یادر مکانهایی که احتمال مصرف گازبیهوشی وجوددارددر صورتی که از نوع ضد افجار نباشد باید حداقل ارتفاع155 سانتیمتر از کف تمام شده نصب شود.در مکانهایی مانند آزمایشگاهها ،آشپزخانه ها وغیره از که از میز کارمخصوص ویا پیشخوان استفاده می شود،پریزهای برق در صورتی که روی دیواره وسط میز آزمایشگاه یا روی قر نیز میز کار نصب نشده باشد ،باید حداقل 10 سانتیمتر  بالای قرنیز میز روی دیواره نصب شود.
انواع روشهای سیمکشی       
در عمل از روشهای زیر برای سیم کشی استفاده می شود:
* سیمکشی در لوله روکار یا توکار
* سیمکشی یا کابل
*  سیمکشی آزاد روی مقره وایزولاتور.
* سیمکشی  نقاط نمنک (سیم آنتیگردان)
* سیم سزبی وسیم لوله ای روکار.
سیم کشی در لوله
لوله های متداول در سیمکشی های در لوله های عبارتند از لوله های برگمن- لوله های پلاستکی – لوله پشل pechel می باشد.
لوله های عایق برگمن :یک لوله کاغذی است که پوشش آهنی یا برنجی نازک دارد که در پوشش آهنی برای جلوگیری از زنگ زدگی روکش سربی کار گذاشته شده است. این لوله های در قطره های استاندار در طولهای سه متری تولید وقبل از سیم کشی شده است. این لوله های در قطرهای استاندارد در طولهای سه متری تولید وقبل از سیمکشی نصب می شود وبا فلز مخصوص سیم کشی ازآن گزارنده میشود.
لوله لاستکی: از مواد مصنوعی تهیه شده وپوشش فلزی نداردواستحکام مکانیکی آن کم است وفقط برای سیم کشی توکار مجاز است ولی قابلیت انعطاف پذیری خیلی خوبی دارد.
لوله پشل : لوله ای فولادی با درز بدون عایق است لوله ای کاملا بسته نیست وهوای در آن جریان دارد واز تشکیل آب نیز جلوگیری می کند این نوع لوله ها، لوله ها فولادی عایق داری  هستند که در داخل آنها با یک کاغذ عایق شده است وبرای سیمکشی روکار وتوکار در نقاط نمناک وسیم کشی سیمهای  اصلی بکار می رود.افزایش درجه حررات باعث تنزل ارزش عایقی pvc  می گردد،لذا حررات این سیم ها نباید 70 درجه تجاوز کند.
محاسبه مقطع سیم های روشنایی 
محاسبه افت ولتاژ برای دورترین لامپ از تابلوی روشنایی برای هریک از کارگاه یا مکان انجام می گیرد. چون اگر سیم انتخاب شده برای این لامپ دارای افت ولتاژی کمتر از حد مجاز باشد برای سایر لامپها نیز افت ولتاژی کمتر از می باشد . طبق استاندارد،حد اکثر افت ولتاژ مجاز از ترانس تا آخر مصرف کننده (لامپها)  می تواند ٪5 باشد.افت ولتاژاز ترانس تا تابلوی روشنایی را ٪3.5 واز تابلوی روشنایی تا آخر لامپ را برابر ٪1.5 را در نظر بگیریم چون ضریب قدرت لامپها توسط خازن های جبران کننده تصحیح می شوند،بنا براین در محاسبه جریان   cos Ø  =1در نظر گرفته می شود بارروشنایی هرکارگاه با مکان به طور مساوی بین سه فاز تقسیم شده ویک کلید به ازای هر فاز در روی تابلو روشنایی نصب می شود .باتوجه به ابعاد کارگاه ها واماکن حتی الامکان سعی می شودکه پریزهای تکفاز در فاصله 10 متری وپریزهای سه فاز در فاصله 15 متری از یکدیگر قرار گیرند.
سطح مقطع کابلهای که از کابلهای اصلی پریز ها جهت گرفتن انشعاب  بکار برده می شوند برای پریز های تکفاز 2.5 وبرای پریز های سه فاز 6 میلیمتر مربع انتخاب می شود .
 
 
 
دستورات ایمنی و حفاظت برقکاران
1- برقکاران موظفند هنگام کار تمام اشیاء فلزی از قبیل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمایند.
2- در گروههای دو نفره ، انجام کار همزمان در ارتفاع و یا روی تابلو برای بیش از یکنفرممنوع می باشد و فرد دوم باید مراقب بر چگونگی اجرای صحیح کار باشد.
3- قطع و وصل مدار بصورت غیر استاندارد و به هرگونه روش شخصی ممنوع می باشد .
4- در مدت زمان انجام کار گروه تعمیرات روی تجهیزات الکتریکی ، بایستی وسیله نقلیه گروه در محل کار آماده باشد.
5- در محیط کار باید نوربه حد کافی موجود باشد.
6- هر گونه تغییر در لوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع می باشد.
7- در صورتیکه شبکه به طریقی احداث شده باشد که انجام کار بصورت برقدار میسر نباشد لازم است قبل از هر گونه عملیات روی شبکه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دریافت گردد.
8- افراد اجرایی بایستی از لوازم ایمنی و ابزار کار سالم استفاده نمایند .
9- هنگام کار حضور سرپرست گروه در محل کار الزامی است .
10- افراد گروه اجرایی موظف می باشند ضمن استفاده از لوازم ایمنی و ابزار کار موارد زیر را رعایت نمایند
الف : تمیز و سالم نگهداشتن لوازم ایمنی و ابزار کار (افراد می بایستی لوازم ایمنی و ابزار کار را سالم و تمیز نگهداشته و از بکار بردن لوازم ایمنی و ابزار کار معیوب خودداری نمایند.)
ب : حمل و کاربرد صحیح لوازم (افراد می بایستی لوازم و ابزار کار را بطور صحیح بکار گرفته و در حمل آن رعایت احتیاط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داری نمایند.)
11- در صورت استفاده از نردبان مقررات ایمنی و خاص مربوطه الزامی است .
12- در صورت نیاز به نردبان با ارتفاع بیش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پایه و بصورت عمودی نفر دوم همکاریهای لازم را به عمل آورد.
13- مجریان موظف می باشند قبل از اجرای کار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطلاع مشترکین برسانند.
14- در صورت کار با شبکه بی برق ، پس از جدا نمودن شبکه از منبع تغذیه و قطع کلید راه انداز معابر و آزمایشات بی برقی مدار بایستی طرفین محل کار اتصال زمین گردد.
15- آزمایش الکتریکی بمنظور حصول اطمینان از بی برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعایت فاصله مجاز
16- بستن دستگاه اتصال زمین موقت در طرفین محل کار و در معرض دید مجری بطریقی که تا پایان کار نیازی به جابجایی آن نباشد
17- تخلیه الکتریکی مدار
18- قبل از وصل نمودن برق مدار اطمینان حاصل شود که مدار سالم و افراد مشغول کار نمی باشند.
19- کارگران نباید از سیم مهار ، میخ ها ، تسمه ها ، سیم ها و امثال آن که ممکن است استحکام کافی نداشته باشد آویزان شوند.
20- دستکش عایق لاستیکی را بدون روکش چرمی نباید بکار برد .
21- طنابهایی که در نزدیکی خطوط برقدار مورد استفاده قرار می گیرند باید از جنس غیر هادی باشند
 
برای جلو گیری از خطر برق گرفتگی موارد ایمنی زیر را به خاطر بسپارید :
هچگاه با دستان خیس یا مرطوب به وسایل برقی کلید ها و پریز ها دست نزنید.
به قسمت فلزی لامپ ها دست نزنبد در هنگام نسب سر پیچ سعی کنید سیم فاز را به ته سر پیچ وصل کنید .
سیمهای حامل جریان را که به وسایل برقی وصل هستند هر چند وقط یک بار چک کنید .
در موقع کار کردن با وسایل برقی جریان برق را قطع کنید.
اگر می خواهید به کمک فرد برق گرفته ای بروید هیچگاه به قسمت های لخت بدن او دست نزنید .
سیم های معمولی برق را هیچ گاه بدون لوله های مخصوص در داخل دیوار قرار ندهید زیرا آنها بعد از مدتی می پوسند و ایجاد اتصالی می کنند .
سعی کنید از وسایل الکتریکی پوسیده و زنگ زده استفاده نکنید .
به تصور اینکه برق ۲۲۰ولت خطر ناک نیست نباید از قطع کردن برق چشم بپوشیم .
از نصب بیجای پریز در داخل حمام و مکان های مرطوب بپر هیزید .
سعی کنید با دست راست با برق کار کنید زیرا دست چپ به قلب نزدیک تر است و احتمال خطر هم بیشتر است .
 
مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق :
بدن انسان جریان برق را از خود عبور می دهد و دارای دو مقاومت ۱) داخلی ۲) خارجی می باشد .
مقاومت داخلی همان اعضای زیر پوست می باشد این مقاومت در حدود هزارو سیصد تا سه هزار ‌أهم بسته به افراد مختلف می باشد .
مقاومت خارجی نیز همان مقاومت پوست بدن می باشد هر چه سطح تماس سیم حامل جریان با سطح پوست بیشتر باشد مقاومت تغییر می کند همچنین در محل هایی که ضخامت سطح پوست متغیر است مقاومت هم تغییر می کند مانند پاشنه پا که ضخامت بیشتری از لا له گوش دارد .
    آزمون آموخته ها،نتایج و پیشنهادات
1- برقكاران موظفند هنگام كار با شبكه یا تجهیزات برقدار تمام اشیاء فلزی شخصی از قبیل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمایند.
2- در گروههای دو نفره ، انجام كار همزمان در ارتفاع و یا روی تابلو برای بیش از یك نفر ممنوع می باشد و فرد دوم باید مراقب بر چگونگی اجرای صحیح كار باشد.
3- قطع ووصل مدار بصورت غیراستاندارد و به هر گونه روش شخصی ممنوع می باشد. ( هرگونه اعمال خاموشی با تهیه فرم صورتجلسه و پس از تأیید افراد مجاز قابل انجام می باشد ) .
4- در مدت زمان انجام كار گروه تعمیرات روی تجهیزات الكتریكی ، بایستی وسیله نقلیه گروه در محل كار آماده باشد.
5- در محیط كار نور به حد كافی وجود داشته باشد.
6- در شرایط جوی غیرعادی ( رعد وبرق یا بارندگی ) انجام كار روی خط برقدار ممنوع است.
7- هر گونه تغییر در لوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع است.
8- در صورتیكه شبكه به طریقی احداث شده باشد كه انجام كار به صورت برقدار میسر نباشدلازم است قبل از هر گونه عملیات روی شبكه مورد نظر فرم قطع ووصل( خاموشی ) مدار دریافت گردد. ( كار بصورت بی برق انجام شود )
9- در صورت نیاز به كار نفر دوم روی یك پایه صعود و فرود نفر دوم تا استقرار كامل نفر اول ممنوع است.
10- افراد اجرایی بایستی از لوازم ایمنی و ابزار كار سالم استفاده نمایند.
11- هنگام كار حضور سرپرست گروه در محل كار الزامی است.
12-ایمن سازی محیط كار قبل از شروع كار بر حسب مورد مانند : محصور نمودن محیط كار ، نصب تابلو و علائم هشدار دهنده خبری ، گماردن نفر(با پرچم یا سایر لوازم اخباری ) در محل ، نصب كارت های حفاظتی ، نصب قفل ایمنی

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت