مراحل اخذ پروانه ساخت ساختمان
 
تهیه و گردآوری توسط مهندسان طرح و ساخت پایدار
 
اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می آید.
از آنجا که متقاضیان ساخت واحد مسکونی برای صدور پروانه ساختمانی باید مراحل زیادی را همراه با تهیه مدارک لازم طی کنند، شناخت و مرور کلی این مراحل می تواند افراد را در پشت سر گذاشتن هرچه سریع تر این مرحله مقدماتی کمک کند.
از این رو در این گزارش جزئیات نحوه صدورپروانه ساختمانی و همچنین نحوه صدور پایان کار به طور خلاصه بیان شده است. 
در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری منطقه خود باید ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی عدم خلاف یا پایان کار است. 
پس از این مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می شود و سپس کروکی وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می شود. البته در طرح تفصیلی تعداد طبقات، میزان تراکم در هر منطقه وبافت فرسوده و کاربری های مختلف آن مشخص شده است .
پس از این مرحله در شهرداری بررسی می شود که آیا مکان موردنظر برای ساخت با پروژه های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. در همین حال بایدمشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس از آن اصلاحی اش مشخص می شود. 
پس از این مرحله به قسمت بروکف می رود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار میگیرد و پس از این مرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می شود.
بعد از این مرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار و برگه معماری به شهرداری ارائه می دهد که اگر نقشه اشکالی نداشته باشد به تایید می رسد و فیش پرداخت عوارض از سوی شهرداری به مالک ارائه می شود. 
بعد از این مرحله مالک باید نقشه های تاسیساتی، سازه، برق، مکانیک، آزمایش مکانیک خاک، برگه مهندس ناظرمحاسب، تاسیسات و فیش های پرداخت عوارض، یا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه کند که پس از این مرحله پیش نویس پروانه تهیه و رییس صدور پروانه، معاون شهرسازی و شهرداری منطقه پرونده را تایید می کنند و سپس پروانه صادر می شود. البته قابل ذکر است جهت دریافت پروانه ساختمانی حضور مهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است.
در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد پس از بازدید به بخش تعیین خلاف ارجاع داده می شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص می شود که در این صورت قابل طرح در کمیسیون داخلی یا کمیسیون ماده 100 است.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت